Mastedatabasen
Kontakt
Har du spørgsmål i forbindelse med masteområdet, er du velkommen til at kontakte en af nedenstående kontaktpersoner hos Mobilkontoret i Energistyrelsen.
Hvis der i den kommunale sagsbehandling eller andet sted i beslutningsprocessen er behov for, at Energistyrelsen deltager i et møde vedrørende vejledning om mastelovgivningen, er du ligeledes velkommen til at kontakte Mobilkontoret.
For yderligere oplysninger og forslag til justeringer af portalen og vejledningsmaterialet kan henvendelse ske til:

Gregers Koldby Nielsen - gkn@ens.dk - telefon 3392 7545

Onno Vollers - orsv@ens.dk - telefon 3392 7905

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Tlf: 33 92 67 00
Email: ens@ens.dk
Web: www.ens.dk